Som nybegynder er det typisk vanskeligt at gennemskue, hvad blænde, ISO og lukketid er for noget. Derfor vil jeg her forklare, hvad de forskellige ting er, og hvordan de påvirker dit billede. Endvidere har jeg taget nogle billeder, der har til formål at illustrere, hvad de forskellige indstillinger gør ved dit billede. God læsning!

BLÆNDE
Blænden siger noget om, hvor meget lys, der lukkes ind. Din blænde afhænger af dit objektiv, og bogstavet for blænde er f. En stor blændeåbning (f.eks. f 1.4) gør, at der bliver lukket meget lys ind, hvilket er praktisk under dårlige lysforhold. Blænden styrer også dybdeskarpheden i billedet – altså hvor skarp eller sløret din baggrund bliver. Bruger du et lavt blændetal, vil din baggrund blive sløret, og omvendt – hvis du bruger et højt blændetal (f.eks. f 14) vil baggrunden stå skarpt.

Indstil programhjulet til A eller Av for kun at indstille blænden.
Bemærk: Jo større blændeåbningen er, des mindre er blændeværdien – altså tallet.

Nedenfor ses et billede, hvor der til højre er valgt et lavt blændetal og til venstre er der valgt et højt blændetal:

blænde


LUKKETID

Lukketiden, som kaldes også eksponeringstiden, er den tid det tager for kameraet at tage billedet. Bruges en hurtig lukketid (f.eks. 1/2000) vil det ’fastfryse’ et motiv, som er i bevægelse. Hvis man benytter en lang lukketid (f.eks. 4”) får man billeder med ’bevægelse’. Lange lukketider benyttes også ved “Light Painting”, hvor man “maler” et billede med lys mens billedet bliver taget.

Indstil programhjulet til Tv eller S for kun at indstille lukketiden.

Nedenfor er vist et eksempel, hvor der til venstre er valgt et hurtig lukketid og til højre en langsom lukketid:

lukketid


ISO

ISO er en betegnelse for lysfølsomheden på kameraets billedchip. Høje ISO-værdier benyttes under dårlige lysforhold, mens lave ISO-værdier bruges ved f.eks. solskin.
Jo højere en ISO du benytter, des mere kornet vil dine billeder blive. Derfor er det et godt udgangspunkt altid at bruge den lavest mulige ISO, og derefter korrigere blænden og lukketiden, så billedet bliver korrekt eksponeret.

Indstil programhjulet til P for kun at indstille ISO.

Nedenfor er der vist et eksempel, hvor der til venstre er valgt en lav ISO-værdi og til højre en høj ISO-værdi:

iso


SAMSPILLET MELLEM DISSE TRE

Blænde, lukketid og ISO hænger tæt sammen; ændrer du på en af værdierne, skal du også ændre på en anden. Dog kan vi ikke komme udenom, at det er nødvendigt at eksperimentere med indstillingerne, og det er altså ikke nok kun at læse om ISO, blænde og lukketid. Det skal afprøves på eget kamera. Efterhånden, som man får erfaring, lærer man at benytte disse tre indstillinger mere og mere effektivt og kreativt, hvor det til sidst kun er fantasien, som sætter grænserne.

Held og lykke med brug af din nye viden!